mtoto.news

Categories
Child Rights Latest News

African Committee Highlights the Plight of 35 Million Vulnerable Children in Need of Care

In a groundbreaking effort to address a critical issue affecting millions of children across Africa, the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child (ACERWC) has unveiled a comprehensive study on “Children Without Parental Care (CWPC) in Africa.” This study, conducted from 2020 to 2022, involved collaboration with African Union Member […]

Categories
Child Rights

Mambo Kumi Kuhusu Unyanyasaji wa Watoto

Unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto kwa bahati mbaya ni mwiko kwenye jamii zetu, na mara nyingi, hakuna anayejadili suala hili licha ya kuenea kwake katika jamii. Walakini, wakati tutakapojitahidi kuleta mwanga kwenye ukweli huu, basi tutaweza kuokoa watoto wengi mno. Tafadhali soma mambo haya kumi, yaliyo na ukweli kuhusu unyanyasaji wa kingono kwa watoto, na […]

Categories
Child Rights

Kifungo cha Maisha kwa Kosa la Kunajisi Mtoto Nchini Kenya

Ofisi ya Kitaifa ya Takwimu ya Kenya inaonyesha kuwa msichana mmoja kati ya wanne na mvulana mmoja kati ya kila mvulana tisa hudhulumiwa kingono kabla ya kufikisha umri wa miaka 18. Ripoti hiyo pia inafichua kuwa ni asilimia 41 tu ya wanawake na asilimia 39.2 ya wanaume waliokumbana na aina yoyote ya ukatili ndio walioweza […]

Categories
Data Stories

Tujitahidi Kutengeneza Mazingira Salama Ambapo Watoto Wanaweza Kujifunza na Kukua

Suala la changamoto za ulinzi wa watoto katika jamii na shule ni jambo la kusikitisha mno, kwani mara nyingi wanafunzi ndio waathiriwa, huku wahusika wakuu wakiwa walimu wao. Kati ya mwaka wa 2014 na 2019, takriban walimu 125 kwa mwaka waliachishwa kazi na Tume ya Utumishi wa Walimu (TSC) kwa sababu ya unyanyasaji wa kijinsia […]

Categories
Latest News OCSEA

U.N Sets November 18 the World’s Day to Commemorate Child Sexual Exploitation

The U.N. General Assembly on Monday approved a resolution dedicating November 18th as a day to underscore sexual exploitation and abuse of children. The resolution proclaims set aside this date as the World Day for the Prevention of and Healing from Child Sexual Exploitation, Abuse and Violence. The day aims to stress the need for […]